בחן את עצמך – כל ענפי הקבלנים

בחן את עצמך – כל ענפי הקבלנים

קבלנים בתחומים שונים הרוצים להיות רשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון צריכים לעבור בחינה לצורך הוכחת שליטה בידע הדרוש לפעילותם כקבלנים בענפים הייעודיים. מכלל הכשרות הינה מכללה המאושרת על ידי רשם הקבלנים ומכינה קבלנים למבחן.

בחרו למטה את המבחן בענף בו אתם עוסקים כקבלנים וקבלו הערכה אמיתית עד כמה אתם מוכנים למבחן. בהצלחה!