בחן את עצמך – קבלני עפר וחציבה ענף 210

בחן את עצמך – קבלני עפר וחציבה ענף 210

קבלני עפר וחציבה הרוצים להיות רשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון  צריכים לעבור בחינה לצורך הוכחת שליטה בידע הדרוש לפעילותם כקבלני עפר וחציבה בענף 210. מכלל הכשרות הינה מכללה המאושרת על ידי רשם הקבלנים ומכינה קבלני עפר וחציבה למבחן – בעמוד זה תמצאו מספר שאלות שייתנו לכם הערכה אמיתית עד כמה אתם מוכנים למבחן…