בחן את עצמך

קבלני שיפוצים הרוצים להיות רשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון  צריכים לעבור בחינה לצורך הוכחת שליטה בידע הדרוש לפעילותם כקבלני שיפוצים בענף 131. מכלל הכשרות הינה מכללה המאושרת על ידי רשם הקבלנים ומכינה קבלני שיפוצים למבחן – בעמוד זה תמצאו מספר שאלות שייתנו לכם הערכה אמיתית עד כמה אתם מוכנים למבחן…