בקשה לרישום קבלן יחיד בפנקס הקבלנים

You are currently viewing בקשה לרישום קבלן יחיד בפנקס הקבלנים

רישום בפנקס הקבלנים מהווה יתרון משמעותי עבור כל סוגי הקבלנים בכל הענפים הרלוונטיים לתחום הבנייה – שיפוצים, פיתוח חצרות, אינסטלציה, שלד, איטום מבנים, חשמלאות ותקשורת, מעליות ומדרגות נעות, עבודות עפר, קווי מים וביוב, מסועות בטון ועוד. בעמוד זה תמצאו הסבר מפורט לגבי תהליך הגשת בקשה לרישום קבלן יחיד בפנקס הקבלנים – כך שתוכלו לבצע אותו ללא עיכובים מיותרים ובהצלחה.

מי רשאי להגיש בקשה לרישום בפנקס הקבלנים?

כל קבלן יחיד אשר עומד בתנאים המפורטים בחוק הרלוונטי, שנכנס לתוקף כבר ב-1969 – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. התנאים הבסיסיים הם ניסיון וכן הכשרה מקצועית מתאימה, כאשר בחלק מהמקרים הקבלן מתבקש לעבור מבחן בקיאות כדי להוכיח ידע מקצועי חשוב.

קבלן שהוכרז כפושט רגל מנוע מלהירשם בפנקס. תנאי נוסף הוא היעדר הרשעות בעבירות על חוק התכנון והבנייה ובעבירות פליליות המעידות על חוסר אמינות. אם חלפו 3 שנים ממועד הענישה בגין אותה עבירה, ניתן להגיש בקשה לרישום קבלן יחיד.

אילו טפסים יש לצרף לבקשה?

הגשת בקשה לרישום קבלן יחיד בפנקס הקבלנים מוגשת לרשם הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון באמצעות טופס ייעודי – טופס מס’ 10. לבקשה זו יש לצרף מסמכים רבים, ובהם:

  • * תצהיר חתום בפני עו”ד
  • * צילום של תעודת הזהות
  • * אישור רישום במע”מ
  • * אישור על ניהול ספרים מפקיד שומה (או רואה חשבון מוסמך / יועץ מס)
  • * אישור חתום לרשם הקבלנים לאמת היעדר הרשעות
  • * טופס מספר 5 – טופס שבו על הקבלן לפרט את הניסיון שלו בענף שאליו הוא מבקש להירשם במהלך 5 שנים מתוך ה-10 האחרונות. טופס זה כולל תצהיר שעליו יש לחתום בפני עו”ד
  • * אישורים לגבי הניסיון המקצועי – כולל כרטסת של הנהלת החשבונות עבור 5 שנים אחרונות, תיאורים תמציתיים של הפרויקטים ועוד, וכן אישורים לגבי רכישת ניסיון דרך עבודה אצל קבלנים רשומים
  • * תעודות סיום של הכשרות מקצועיות

אולי תאהבו גם:

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.