הגשת בקשה להיתר – איך עושים את זה נכון?

You are currently viewing הגשת בקשה להיתר – איך עושים את זה נכון?

כל בנייה משמעותית – בין אם של פרויקט חדש ובין אם במסגרת מבנה קיים – מחייבת קבלת היתר. בשנת 2016 נכנסה לתוקף רפורמה שנועדה לפשט את הליכי הוצאת היתר בנייה, אולם גם כך עדיין מדובר בפעולה מורכבת שמחייבת בקיאות רבה. בעמוד זה תמצאו מידע רלוונטי לגבי הגשת בקשה להיתר בנייה והמלצות להתנהלות מושכלת מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

תנאי סף להגשת הבקשה לקבלת היתר בנייה

על הבקשה להיתר צריכים לחתום כל בעלי העניין כפי שמצוין בנסח הטאבו, וכן עורך הבקשה, מתכנן השלד והמבקש. עורך הבקשה ומתכנן השלד נדרשים להציג רישיון בתוקף. על הבקשה לכלול נסח טאבו מעודכן (שנה אחורה). אם ישנם הליכים משפטיים לרבות חוזה מכר או צו ירושה, יצורפו לבקשה המסמכים המשפטיים המעידים על בעלות או הליכי בעלות.

אם ישנן הקלות, נדרשת טבלה מלאה של ההקלות, חתומה בידי עורך הבקשה. פטור הג”א ורשות העתיקות הם עוד תנאים מקדמיים, ותנאי סף נוסף הוא קיומו של תיק מידע, בתוקף כמובן. בתיק המידע גם מפורטות עוד דרישות המוגדרות כתנאים הכרחיים לפתיחת בקשת ההיתר.

לוח הזמנים של הליך הגשת הבקשה ובחינתה

עוד לפני הגשת הבקשה להיתר בנייה יש להגיש בקשה לתיק מידע – הטיפול בבקשה זו אורך עד 30 ימי עבודה. מרגע שהוגשה הבקשה להיתר בנייה, מחויבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבחון האם היא עומדת בתנאים המקדמיים תוך 10 ימי עבודה. אם הבקשה אכן עומדת בכל התנאים, היא תיקלט במערכת, ואם לא – תישלח תשובה מפורטת למגיש הבקשה על-מנת שיוכל לתקן אותה ו/או להשלים את החסר ולהגישה פעם נוספת.

השלב הבא הינו בקרה מרחבית אשר מובילה להמלצות מהנדס והחלטה של רשות הרישוי. שלב זה אורך עד 45 ימי עבודה, וגם הוא עשוי לכלול דרישה לתיקון ליקויים שונים בבקשה (דרישה שתימסר עד 10 ימי עבודה לפני תום המועד האחרון לשלב זה, כך שעדיין יישאר זמן לתקן אותה).

ישנם שני סוגים נוספים לבקרה המרחבית: האחת, דיון בוועדה המקומית עד לקבלת החלטה אשר כוללת שימוש חורג והקלות. במקרה כזה תיתכן המתנה של עד 90 ימי עבודה. האופציה השנייה היא הליך מקוצר – שנמשך עד 25 ימי עבודה. השלבים האחרונים הם בקרת תכן וקבלת ההיתר.

תוקף אישור בקשה להיתר

אם ההחלטה של הוועדה המקומית היא לאשר את הבקשה, יינתן היתר בנייה שתוקפו הוא למשך שלוש שנים (ממועד מתן ההיתר). אם ההיתר לא נוצל, ניתן להגיש בקשה להארכה של תוקף ההחלטה של הוועדה. את הבקשה יש להגיש עד 15 ימים לפני שפג תוקפו של ההיתר, ואם היא תתקבל הוא יוארך לעד שלוש שנים נוספת. לא ניתן להאריך היתר בנייה מעבר לאותה שנה שישית.

מידע רלוונטי נוסף

באופן טבעי ישנו עוד מידע רחב היקף שחשוב לדעת לפני שמגישים בקשה להיתר. על-מנת לסייע לכל מי שעוסק בתחום – סטודנטים, מהנדסים, אדריכלים, עובדי אגפי הנדסה בוועדות המקומיות, הנדסאים ועורכי דין תכנון ובנייה – פיתחה “מכלל” קורסים ייעודיים להיכרות מעמיקה עם הליך הגשת הבקשות (גם לתיק מידע וגם להיתר הבנייה). תוכניות הלימוד השונות של “סודות הרישוי” מותאמות לקהל היעד הספציפי, והן משדרגות במידה רבה את היכולות.