העסקת עובדים זרים

You are currently viewing העסקת עובדים זרים

בענף הבנייה עיקר הפועלים הינם זרים, כלומר ללא תז כחולה. רובם מגיעים משטחי יהודה ושומרון, חלקם מדי יום ואחרים נשארים בשטחי ישראל במשך כל השבוע. הנוכחות של העובדים הזרים חיונית מאוד לענף הבנייה, ולכן המדינה מעודדת את העסקתם – אבל במקביל יש הליך מסודר שחובה להיצמד אליו. בעמוד זה תמצאו הסברים לגבי אופן ההעסקה.

מי מורשה להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים ולאן היא מוגשת?

בקשה להעסקת עובדי בניין זרים מוגשת לאגף שירות למעסיק (מת׳׳ש) בלשכת האוכלוסין. חשוב לשים לב שישנם 9 משרדי מת”ש והמשרד הרלוונטי לכל קבלן הוא בהתאם לנפה שאליה הוא שייך ברישומי מס הכנסה (אשקלון / באר שבע / חדרה / ירושלים / תל אביב / נתניה / רחובות / עפולה / פתח תקווה).

חשוב להדגיש כי קבלני כוח אדם לא מורשים להגיש בקשה שכזו, אלא רק רק קבלנים אשר רשומים בפנקס הקבלנים של משרד השיכון והבינוי. זוהי כמובן סיבה טובה נוספת להסדיר את הרישום – שמאפשר גם לבצע פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים באופן חוקי.

אילו עובדים מהשטחים מותר להעסיק, וכמה?

העסקה של עובדים זרים לצורך עבודה

החל מדצמבר 2020 ניתן להעסיק עובדים זרים אך ורק בעבודות רטובות – טיח, ריצוף, ברזלנות וטפסנות. כמו כן מותר להעסיק רק עובדים שיש להם היתרי עבודה בישראל.

החל מדצמבר 2020, ובהתאם לשינויים באופן העסקתם של העובדים מהשטחים בענף הבנייה, אין מכסה מספרית למעסיק הספציפי – כל קבלן שקיבל אישור להעסיק עובדי בניין מהשטחים מחליט בעצמו כמה עובדים כאלה להעסיק בכל פרויקט, כאשר באופן טבעי הוא נדרש למצוא עובדים מתאימים ולשכנע אותם לעבוד עבורו.

תיאור הפרויקט/ים

על-מנת לקבל אישור להעסקת עובדים מהשטחים, קבלן בניין נדרש לפרט מהם הפרויקטים שעבורם הוא זקוק לאותו כוח אדם. רשימת הפרויקטים יכולה לכלול כאלה שכבר מתבצעים בפועל וגם כאלה המתוכננים לעתיד, וכמובן שניתן לציין מספר פרויקטים.

עבור כל פרויקט נדרש פירוט: שם הפרויקט, הכתובת שבה הוא מתבצע, הסוג (למשל “בנייה למגורים”), סוג העבודה שמבצע הקבלן הספציפי בפרויקט (בהתאם לענפים הנכללים בפנקס הקבלנים), מועד תחילת העבודות, המועד שבו הפרויקט צפוי להיות מושלם, היקף העבודות (גם מבחינת מ”ר וגם מבחינה כספית) ופרטים אודות מנהל הפרויקט או מנהל העבודות (שם, תעודת זהות ומספר טלפון).

פרטים נוספים שיש לצרף לבקשה

החלק הבא בבקשה להעסיק עובדי בניין זרים עוסק במחזורים הכספיים של הקבלן מגיש הבקשה. יש לפרט את המחזור הכספי בשנה הקודמת למועד הגשת הבקשה וגם בשנה שלפניה. כמו כן נדרש אישור של רואה חשבון לגבי הסכומים המפורטים בבקשה – כולל שם ומספר רישיון.

מידע נוסף שיש לציין בבקשה הוא שם הקבלן שזקוק לעובדים מהשטחים, מספר תעודת הזהות שלו והסמל במת”ש. המרכיב האחרון בבקשה הוא חתימה בנוכחות עורך דין על תצהיר בנוגע לאופי ההעסקה. בהקשר זה חשוב לציין כי חובה להפקיד על זכויותיו של כל עובד ועובד, גם אם אינו ישראלי, וכי לגבי העובדים שמגיעים מהשטחים ישנם מספר דגשים חשובים. כל ההנחיות מופיעות בנוהל מפורט שעליו למעשה חותם הקבלן.

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.