חישוב שטחים – מידע חשוב

You are currently viewing חישוב שטחים – מידע חשוב

בכל תכנית בנייה ישנה הגדרה של היקף השטחים שבהם מותר לבנות במגרש ומיקום מדויק שבו ניתן לבנות. חישוב השטחים יעשה לפי זכויות הבניה המותרות בתב”ע. מסגרת הבנייה נקבעת על ידי תקנות התכנון והבנייה, הן מגדירות בבירור את אופן חישובי השטחים, הקלות אפשריות בקווי בניה, אחוזי בניה, הקלות בשטחים, הקלות במספר הקומות ועוד.

חישוב זכויות בניה – איך זה עובד?

על פי זכויות הבניה המותרות בתב”ע יבוצע חישוב השטחים. זכויות הבניה מתחלקות בין שטח עיקרי שיכול לשמש למגורים, מסחר וכו’ לבין שטח שירות הכולל מדרגות, חניון, ממ”ד ועוד. על מנת לא לגלוש מעבר לזכויות הבניה חשוב לדעת שכל שטח מקורה הוא שטח בניה שיש לחשב אותו במניין זכויות הבנייה. במקרה של חריגה מזכויות הבניה יש לבדוק על אפשרות לקבלת הקלה, ואם אין אפשרות כזו יש לבצע הליך של תיקון תב”ע שמתבצע בוועדה מחוזית. בחישוב שטחים חשוב להבחין בין השטח העיקרי לבין שטח השירות:

שטח עיקרי: השטח בו מתרחשת עיקר הפעילות. בבנייה למטרת מגורים מדובר בכל השטחים המקורים.

שטח שירות: כל השטחים שהוגדרו כך. ישנם סוגים רבים של שטחי שירות ביניהם: מקלט או מרחב מוגן, חדרי מכונות, אחסנה, חניה, מבואות, מעברים ציבוריים ועוד.

חישוב שטח קיר חיצוני

מדידת שטח בניין נעשית בהתאם למידותיו החיצוניות, כאשר עובי הקיר משפיע על הגדרת השטח. קיר סטנדרטי עד 25 ס”מ נחשב שטח עיקרי, בין 25 ס”מ ל-50 ס”מ לא נחשב כשטח כלל, ומעל 50 נחשב כשטח שירות.

חישוב שטח בליטות

בליטות הן הגדרה למספר חלקי בניין כמו תקרות, עמודים, כרכובים וחלקי בניין אחרים הבולטים מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ. ישנן תקנות ספציפיות לחישוב שטח בליטות כמו לדוגמא:

  • חישוב שטח מקורה בכניסה לבניין או לבית שאינו תחום ביותר מ-2 קירות יחשב כשטח שירות.
  • כאשר אתם מרכיבים גגון ביציאה למרפסת, היא מחושבת כשטח עיקרי.
  • שטח מקורה הממוקם בגובה 2 קומות ומעלה אינו ייחשב כלל.

חישוב שטחים לעליית גג

שטח בעליית הגג שגובהו עולה על 1.8 מטר וקיימת גישה אליו במדרגות, נחשב כשטח עיקרי למגורים ולכן שטחו יחשב במניין זכויות הבנייה. כדי ששטח זה לא יכלל בזכויות הבניה העיקריות, העלייה אליו תהיה בסולם בלבד ואז ייחשב שטח שירות. שטח בעליית גג שגובהו נמוך מ- 1.8 מטר לא יחושב כלל.

חישוב שטחים במרפסות

לפי התקנות, מרפסת ששטחה עד 14 מ”ר לא תיכלל במניין השטח המותר לבנייה, זאת רק אם שטחן הכולל של כל המרפסות בבניין לא יעלה על 12 מ”ר, כפול מספר הדירות בבניין.

חישוב שטחים במרתפים

כיום אין הגדרה חד משמעית בחוק למרתף. נהוג כי מרתף פירושו חלל למטרות שירות ונמצא מתחת לגובה הכניסה הקובעת. עד גובה 220 ס”מ המרתף יחשב כשטח שירות, מרתף גבוה מזה ייחשב שטח עיקרי.מרתף שהוא שטח שירות יכול לשמש לאחסון, חדר מכונות למעלית, מיזוג אוויר, קירור או חימום, חדר הסקה.

חישוב שטחים בחדרי מדרגות

בבניינים משותפים, חדרי מדרגות הם שטח שירות בכל הקומות ומחלקים שטח זה בין הדירות באופן שווה. בבתים פרטיים בני יותר מקומה אחת המצב מורכב יותר ומומלץ להתייעץ עם בודקת התוכניות בוועדה המקומית.

חישוב שטח מרחב מוגן

מרחב מוגן, ממ”ד, חדר מחוזק/שיפור מיגון, עד 9 מ”ר יחשב כשטח שירות.

מה קורה במצב שבו יש עודף שטחי שירות?

במצב בו לאחר חישוב השטחים יש עודף שטחי שירות החורג מההגדרות בתב”ע, ניתן להמיר אותם על חשבון השטח העיקרי של המבנה.


אולי יעניין אותך גם: