טבלת סיווג קבלנים

You are currently viewing טבלת סיווג קבלנים

אחד מתחומי האחריות העיקריים של משרד השיכון הוא לוודא שכל הקבלנים המבצעים עבודות הנדסה בנאיות בתחומים הרלוונטיים – שיפוצים, פיתוח חצרות, מעליות, קונסטרוקציות פלדה, אספלט, עפר וחציבה, גשרים, נמלים ועוד – עומדים בסטנדרטים אשר מתאימים למציאות היום ולקדמה המשמעותית בכל ענפי הבנייה.

הכלי העומד לרשות הרשם – ולרשות כל מי שמחפש אנשי מקצוע לעבודות שונות – הוא פנקס הקבלנים. בפנקס זה מופיעים אך ורק חברות וקבלנים העומדים בקריטריונים ברורים ביניהם ניסיון, הכשרה, בקיאות מקצועית, התנהלות עבר תקינה (ובפרט היעדר הרשעות בעבירות הקשורות לתחום הבנייה אלא אם כן חלף פרק זמן משמעותי ממועד ריצוי העונש בגינן).

הרשם גם מסווג את הקבלנים הרשומים, כשכל סיווג קובע מהו ההיקף המרבי של הפרויקטים שכל קבלן מורשה לבצע – בין אם בכסף ובין אם לפי מטרים רבועים.

טבלת סיווג קבלנים לפי קבוצה ולפי דרגה

טבלת סיווג קבלנים מחלקת את כל ענפי הפעילות הרלוונטיים עבור עבודות הנדסה בנאיות ל-4 קבוצות. בכל קבוצה ישנה תקרה אחרת לקבלנים בסיווגים השונים מבחינת הפרויקטים שהם מורשים לבצע.

קבוצה א’: שיפוצים, פיתוח חצרות, מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש), חשמלאות ותקשורת במבנים, הנחת קווי תקשורת, התקנת רמזורים ועוד.

קבוצה ב’: איטום מבנים, דריכת בטון, בניית שלדים, מעליות ומדרגות נעות, מתקני הסקה, עבודות אספלט, עבודות עפר וחציבה ועוד.

קבוצה ג’: עבודות ימיות, גשרים, כבישים תשתיות ופיתוח.

הקבוצה הרביעית מתייחסת לקבלנים רשומים בענף הבנייה באופן כללי.

קבוצה א’ קבוצה ב’ קבוצה ג’ ענף הבנייה
סיווג 1 1,627,000 ש”ח 2,665,000 ש”ח 4,348,000 ש”ח 2,000 מ”ר
סיווג 2 3,258,000 ש”ח 5,335,000 ש”ח 7,863,000 ש”ח 3,000 מ”ר
סיווג 3 6,513,000 ש”ח 10,670,000 ש”ח 15,724,000 ש”ח 5,000 מ”ר
סיווג 4 13,029,000 ש”ח 21,340,000 ש”ח 31,445,000 ש”ח 10,000 מ”ר
סיווג 5 ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה

 

בנוסף ישנו סיווג ק’ שרלוונטי לענף השיפוצים בלבד, ובו המקסימום הוא 360,000 ש”ח.

לשם השוואה, מי שלא מופיע בפנקס הקבלנים מורשה לבצע עבודות בהיקף של עד 47,255 ש”ח (בענפים משניים) או 90,471 ש”ח בענף ראשי.

איך קבלן רשום מעלה את הסיווג שלו?

כפי שניתן לראות, טבלת סיווג קבלנים בנויה כך שככל שהסיווג גבוה יותר מתרחבות אפשרויות העבודה. כשקבלן נרשם לפנקס של משרד השיכון הסיווג ההתחלתי הוא תמיד 1 (פרט לענף השיפוצים שבו כאמור יש גם סיווג ק’).

לאחר חצי שנה ניתן להעלות את הסיווג. הדרך לכך היא השלמת פרויקטים בהיקף של לפחות 70% מהמקסימום המותר. למשל קבלן בענף המשתייך לקבוצה א’ נדרש להציג הוכחה לכך שביצע עבודה בהיקף של לפחות 1,138,900 ש”ח (70% מתוך 1,627,000 ש”ח).

דרך אפשרית אחרת היא ביצוע 2 פרויקטים במקביל, כשכל אחד מהם הוא בהיקף של 40% מהמקסימום וביחד הם עוברים את התקרה המותרת. בענף הבנייה למשל אפשר לעלות מסיווג 1 ל-2 אם מבצעים פרויקט אחד של 1,200 מ”ר ועוד פרויקט של 1,000 מ”ר במקביל (היקף החפיפה מבחינת הזמן הוא 50% לפחות).

באופן דומה ניתן להעלות סיווג 2 ל-3 וכך הלאה, כשבכל פעם נדרשת המתנה של לפחות חצי שנה ממועד ההעלאה הקודמת.

אולי יעניין אתכם גם

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.