מהי תעודת קבלן רשום?

You are currently viewing מהי תעודת קבלן רשום?

תעודת קבלן רשום(הכוללת רישום בפנקס הקבלנים של “רשם הקבלנים”)  היא המטרה של כל קבלן בתחילת דרכו. משמעותה היא שקבלן המחזיק בתעודה זו רשום בפנקס של רשם הקבלנים והוא בעל רישיון קבלן המאפשר לו לבצע עבודות הנדסה בנאיות בהיקפים משמעותיים, להעסיק עובדים זרים באופן סדור וחוקי (ובכך לחסוך עמלות מיותרות), להגיש הצעות למכרזים ממשלתיים ועוד. אז כיצד משיגים תעודת קבלן רשום? ומה היא מכילה? כל התשובות במאמר.

הדרך לתעודה המיוחלת

השלב הראשון בדרך לקבלת תעודת קבלן רשום היא לצבור ניסיון. על מנת להגיש את הבקשה לרישום בפנקס הקבלנים בענף משנה כמו שיפוצים (131), איטום (134) או אינסטלציה וכיבוי אש (190), עליכם להוכיח שיש לכם ניסיון של 5 שנים מתוך 10 השנים האחרונות בתחום בו אתם רוצים לקבל רישיון. בנוסף, עליכם להוכיח שיש לכם את ההכשרה המקצועית הרלוונטית לענף. במידה ואתם עומדים בכל התנאים שהוגדרו על ידי משרד השיכון והבינוי, תגיעו לשלב הבא והמאתגר בתהליך, מבחן רשם הקבלנים.

בחינה לקראת קבלת התעודה

רישום בפנקס הקבלנים הוא סמל סטטוס של מקצועיות, ולכן רשם הקבלנים מוודא שלקבלנים הרשומים יש את הידע המקצועי הדרוש לביצוע פרויקטים באופן בטוח ואיכותי. מבחני רשם הקבלנים הם מבחנים מקיפים ומאתגרים. כל מבחן שונה במבנה, בדרישות ובתוכן שלו על פי הענף אליו הוא משתייך. ככלל, כל מבחני רשם הקבלנים מכילים שאלות בנושאי בטיחות כללית, בטיחות ספציפית לענף, שאלות בתחום המקצועי, ושאלות בתחום החוקים והתקנות והניהול התקין. 

איך נראית תעודת קבלן רשום?

במידה ועברתם בהצלחה את מבחן רשם הקבלנים ושילמתם את כל האגרות הרלוונטיות (אגרה עבור בקשה לרישום, ואגרת רישום), תקבלו סוף סוף תעודת קבלן רשום. התעודה היא רישיון דו-שנתי ומופיעים בה הפרטים הבאים:

  • פרטים אישיים של הקבלן/החברה (שם, ת”ז, כתובת, מס’ קבלן, תאריך רישום ראשוני).
  • תאריך הנפקה ותוקף הרישיון.
  • ענף הקבלן וסיווגו (סמל ענף, שם הענף, קבוצת סיווג ודרגת סיווג).

דוגמה לרישון קבלן בענף איטום מבנים

רישיון קבלן רשום - תעודת קבלן רשום

חידוש תעודת קבלן רשום

על מנת להמשיך להחזיק ברישיון קבלן, על קבלנים לשלם אגרה דו שנתית המחדשת את הרישיון. את התשלום יש לבצע עד ה-1 לינואר של השנה הראשונה שלגביה ניתן רישיון הקבלן או תוך 40 ימים מיום הנפקת רישיון הקבלן. סכומי האגרות הם:

  • ענף ראשי – אגרה דו שנתית של 998 ₪.
  • ענף משנה – אגרה דו שנתית של 605 ₪.
  • ענף ראשי נוסף – תוספת של 50% על האגרה הדו שנתית לענף ראשי.
  • ענף משנה נוסף – תוספת של 50% על האגרה הדו שנתית לענף משנה.

מה יסייע לי להשיג תעודת קבלן רשום?

אחד השלבים המעכבים בתהליך הוצאת התעודה הוא מבחן רשם הקבלנים. כישלון ראשון במבחן מחייב המתנה ממושכת של כ-60 ימים למבחן חוזר, וכישלון במבחן שני מחייב הצהרה על ניסיון נוסף שצבר הקבלן מאז מועד ההגשה לרישום בפנקס הקבלנים ותשלום חוזר של אגרת פתיחת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים.

על מנת להימנע מעיכוב הרישום, מומלץ לבצע קורס הכנה מקצועי לקראת מבחן רשם הקבלנים. חברת “מכלל” הכשרה מקצועית בע”מ מציעה לקבלנים בענפים שיפוצים (131), איטום (134), ואינסטלציה וכיבוי אש (190), קורסים מקוונים לקראת המבחן המועברים על ידי מיטב המומחים ומכינים בצורה הטובה ביותר למבחן ההסמכה. כ-90% מבוגרי הקורסים של מכלל עוברים את המבחן כבר בניסיון הראשון, ומתחילים את דרכם כקבלנים בעלי תעודת קבלן רשום. 


אולי יענין אותך גם: