סיווג אנשי מקצוע ע”י תקנות רישום קבלנים

You are currently viewing סיווג אנשי מקצוע ע”י תקנות רישום קבלנים

תקנות רישום קבלנים קובעות כיצד מסווגים את אנשי המקצוע שרשומים בפנקס של משרד הבינוי והשיכון. בנוסף מפורטת בתקנות אלה רשימת הענפים אליהם ניתן להירשם, וכן המאפיינים הספציפיים של כל ענף – למשל סכום הכסף המרבי שקבלן רשום רשאי לקבל עבור פרויקט באותו ענף בהתאם לסיווג שלו. מומלץ לכל קבלן להכיר את התקנות, ובפרט את אלה העיקריות, כדי להתנהל לפיהן ולמקסם את ההכנסות שלו.

רישום קבלנים בענפים שונים

מהו היקף העבודות המרבי בכל ענף ובכל סיווג?

האחריות על יישום תקנות רישום קבלנים מוטל על משרד השיכון. לצורך זה מנהל המשרד את פנקס הקבלנים, שכולל 32 ענפים אשר מחולקים ל-3 קבוצות:

קבוצה א’: פיתוח חצרות, כלונסאות מיקרופייל וקירות סלארי, שיפוצים, קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת, חשמלאות ותקשורת במבנים, מתקני תברואה – אינסטלציה וכיבוי אש, מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים, קווי חשמל, הנחת קווי תקשורת, התקנת רמזורים.

קבוצה ב’: בטונים ובניית שלדים, עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים, דריכת בטון באתר, איטום מבנים, הרחבת מבנים, מתקני מיזוג אוויר וקירור, מתקני הסקה, מעליות ומדרגות נעות, עבודות עפר וחציבה, עבודות אספלט, מסועות בטון, ביצוע קווי מים ביוב וניקוז, בטונים ובטון דרוך לגשרים, קונסטרוקציות פלדה לגשרים, מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה.

קבוצה ג’: בנייה, בנייה טרומית, בריכות מים, גשרים, כבישים, נמלים ועבודות ימיות, ממגורות מגדלי מים וארובות.

בהתאם לתקנות הקיימות, כל קבלן בכל אחד מהענפים הנ”ל מסווג לאחת מ-5 קבוצות, ובהתאם לסיווג נקבע ההיקף המקסימלי של פרויקטים שהוא מורשה לבצע.

בקבוצה א’ קבלנים סוג 1 יכולים לקחת על עצמם פרויקטים של עד 1,606,000 ש”ח, קבלנים סוג 2 – עד 3,214,000 ש”ח, סוג 3 – 6,427,000 ש”ח, סוג 4 – 12,858,000 ש”ח וסוג 5 ללא הגבלה. בקבוצות ב’ וג’ הסכומים גבוהים יותר, ואילו בענף הבנייה למגורים הפרמטר שנבחן הוא השטח במ”ר: קבלנים סוג 1 יכולים לבצע עבודות בשטח של עד 2,000 מ”ר, קבלנים סוג 2 – עד 3,000 מ”ר, סוג 3 – 5,000 מ”ר, סוג 4 – 10,000 מ”ר ועל קבלנים סוג 5 לא מוטלת מגבלה כלשהי.

תנאים לשינוי הסיווג

על-פי תקנות רישם קבלנים, אחרי שנה בסיווג מסוים, רשאי קבלן לבקש מהרשם להעלות את הסיווג שלו.

העלאת הסיווג אפשרית אם הקבלן ביצע פרויקט בהיקף של לפחות 70% מהרף העליון בסיווג הקיים. דרך אחרת להעלות את הסיווג היא לבצע פרויקטים בשני אתרים במקביל, כשההיקף במשותף הוא לפחות 100% מהרף העליון בסיווג הקיים. תנאי נוסף במקרה כזה הוא שבכל אחד מהאתרים היקף העבודות היה לפחות 40% מהרף העליון, ושהייתה חפיפה בזמנים מבחינת העבודה בשני האתרים של לפחות 50%.

יודגש כי אם רשם הקבלנים נקט באמצעי משמעת נגד קבלן מסוים, הדבר עלול להוביל להקפאת הסיווג במשך 3 שנים.

הכללים הבסיסיים לרישום קבלנים

תקנות רישום קבלנים קובעות כמובן גם מהם התנאים לרישום קבלן. באופן טבעי ישנם הבדלים בין ענף לענף, ולמשל בתחום השיפוצים התנאי הבסיסי הוא ניסיון של 5 שנים. חשוב להדגיש שרשם הקבלנים במשרד השיכון דורש לראות מסמכים המוכיחים את קיומו של הניסיון הנ”ל. תנאי הכרחי נוסף הוא מעבר בחינות הסמכה – שכדאי מאוד להתכונן אליהן. כיום הקורס המוכר היחיד המוצע הוא הקורס של מכלל הכשרה מקצועית.

עוד חשוב להדגיש שלפי תקנות רישום קבלנים, שיפוצניקים שאינם רשומים בפנקס לא מורשים לבצע פרויקטים בהיקף כספי של יותר מ-47,255 ש”ח. זוהי כמובן מגבלה משמעותית מאוד, שמגדילה את כדאיות מעבר המבחנים הנ”ל כדי לזכות ברישום הדרוש.