קבלן פיתוח חצרות

You are currently viewing קבלן פיתוח חצרות

מהו קבלן פיתוח חצרות?

קבלן פיתוח חצרות הוא איש מקצוע ששירותיו נדרשים בכל פרויקט בנייה. על-פי חוק רישום קבלנים והתקנות שנלוות אליו, רק אנשי מקצוע שרשומים בפנקס הקבלנים שמנהל משרד השיכון רשאים לבצע פרויקטים בהיקף כספי של יותר מ-47,000 ש”ח. חשוב להדגיש כי בניגוד לעבר, כיום האכיפה משמעותית יותר ובנוסף הלקוחות מודעים הרבה יותר לכדאיות הבחירה בקבלנים שהסדירו את הרישום. בעמוד זה תמצאו הסברים לגבי האפשרויות העומדות בפני כל מי שעוסק בתחום ורוצה להירשם.

פיתוח חצרות בתים - איזה קבלן יכול לבצע

כיצד מוגדר פיתוח חצרות בתקנות רישום קבלנים?

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות נקבעו בשנת 1993 ועודכנו בשנת 2018. בין השאר כוללות התקנות הגדרת ענפים וחלוקתם לענפי משנה. ענף פיתוח חצרות מתייחס להקמת שבילים, גידור, מדרגות ומקומות חנייה, מספרו בתקנות הוא 111 והוא מוגדר כענף משני.

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.

מהם התנאים לרישום קבלן פיתוח חצרות בפנקס הקבלנים?

סעיף 4 (ב’) בחוק רישום קבלנים מגדיר את התנאים לרישום קבלנים בענפים שמוגדרים בענפי משנה, ובהם פיתוח חצרות.
באופן עקרוני בענפי המשנה אין צורך בהשכלה ספציפית, אבל תיתכן חובת מעבר בחינה אשר בודקת את הבקיאות בתחום וכן את הידע בנושאי גהות, בטיחות ותקנות שונות אשר רלוונטיות לעבודה. תעודה מקצועית עשויה לפטור את הקבלן מחובת המבחן.
תנאי בסיסי אחר הוא ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום הספציפי של פיתוח חצרות. בהתאם על כל קבלן פיתוח חצרות שמבקש להירשם בפנקס של משרד השיכון למלא טופס ייעודי – טופס הצהרה בדבר ניסיון, שנקרא גם טופס מספר 5.

קבלן פיתוח חצרות

על מה חשוב להקפיד כשממלאים טופס הצהרה בדבר ניסיון?

קבלן פיתוח חצרות שכבר עובד בתחום לפחות 5 שנים זכאי להירשם בפנקס וכך לבצע פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים (כפי שיפורט בהמשך העמוד). רשם הקבלנים מבקש הצהרה בדבר הניסיון וכן מסמכים המעידים עליו.
עבור כל פרויקט שמהווה חלק מהרזומה המקצועי יש למלא בטופס הצהרה בדבר ניסיון את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום, את המיקום של הפרויקט, את התפקיד המדויק של מגיש הבקשה לרישום, את המעמד שלו (שכיר / עצמאי), את ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט ואת ההיקף הכספי של החלק שעליו הופקד הקבלן, וכן את פרטי הקבלן הראשי, קבלני המשנה ומנהלי העבודה.
מי שהועסקו כעצמאים יצרפו לתצהיר את החשבוניות שהוציאו בגין כל פרויקט ואת הסכמי ההתקשרות, ואילו שכירים יגישו אישורים של המוסד לביטוח לאומי (דיווחי מעסיקים). כמו כן יש לצרף אישורים של הקבלנים המבצעים בכל הפרויקטים.
את התצהיר יש למלא בפני עורך דין שיאמת בחתימתו את נכונות הפרטים. יודגש כי מילוי תצהיר כוזב הוא עבירה חמורה על החוק.

אילו פרויקטים רשאי לבצע קבלן פיתוח חצרות רשום?

קבלן פיתוח חצרות שאינו רשום בפנקס הקבלנים, מורשה כאמור לבצע פרויקטים בהיקף כספי מקסימלי של כ-47,000 ש”ח.

לאחר הרישום, הרף הוא בהתאם לסיווג שנקבע לקבלן. כל הקבלנים הרשומים בפנקס של משרד השיכון זוכים לסיווג של בין 1 ל-5, בהתאם להיקפי העבודות שכבר ביצעו. קבלן פיתוח חצרות סוג 1 רשאי לקחת על עצמו עבודות בסכומים של עד 1,626,000 ש”ח. סיווג 2 מאפשר ביצוע פרויקטים בסכומים של עד 3,255,000 ש”ח. בסיווג 3 המקסימום הוא 6,507,000 ש”ח, בסיווג 4 13,018,000 ש”ח, ובסיווג 5 אין הגבלה.

ניתן כמובן להעלות את הסיווג גם לאחר הרישום בפנקס הקבלנים. הסכומים הנ”ל משתנים על-פי מדד תשומות הבנייה.