קבלן רשום טפסים

You are currently viewing קבלן רשום טפסים

רשם הקבלנים שבמשרד השיכון דורש מהקבלנים המופיעים בפנקס למלא טפסים מסוימים כאשר מתרחשים שינויים בעסק, וזאת כחלק ממעקב ובקרה הכרחיים. בנוסף ישנו טופס חשוב שאותו חובה לצרף לבקשת הרישום הראשונית – תצהיר בדבר ניסיון. בעמוד זה תמצאו מידע אודות הטפסים השונים של רשם הקבלנים, וכן הסברים לגבי כדאיות הרישום וההתנהלות בהתאם לדרישות הרשם.

הטפסים שקבלנים רשומים צריכים למלא

  • בקשה להחלפת / הוספת עובד – את הטופס הזה ממלאות חברות הנכללות בפנקס הקבלנים כשישנו שינוי בפרטים של אחד מאנשי המקצוע שעל הבסיס שלהם אושרה הבקשה הראשונית לרישום. כשמדובר על עובד חדש, יש לפרט מהו הניסיון המקצועי שלו ואילו הכשרות עבר.
  • עדכון פרטי קבלן – על-מנת שכל המידע בפנקס יהיה עדכני, ממלא כל קבלן רשום טפסים כשמשתנה כתובת העסק, מספר הסלולרי, כתובת הדוא”ל וגם השם של החברה.
  • תצהיר דיווח על העובדים המועסקים – כל קבלן שמעסיק עובדים חייב לדווח לרשם אודות העבודות שהם ביצעו. הדיווח הינו אחת לשנה.

טופס העלאת סיווג

כל הקבלנים הרשומים מופיעים בפנקס של משרד השיכון עם סיווג. ככל שהסיווג גבוה יותר, כך ניתן לבצע עבודות בהיקף כספי גבוה יותר. על-מנת להעלות את הסיווג, אם עומדים כמובן בכללים, ממלא כל קבלן רשום טפסים רלוונטיים.

ראשית ישנו טופס מספר 17, שהוא הבקשה עצמה. לטופס זה יש לצרף טופס מספר 18 (תצהיר והתחייבות מהנדס/הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה), טופס מספר 3 (אישור לרשם לוודא היעדר הרשעות בגין עבירות פליליות), טופס מספר 16 (דו”ח רואה חשבון מבקר) ואת טופס מספר 14 שבו מפורטות העבודות המעידות על עמידה בכללי העלאת הסיווג.

אופציה אחת להעלאת הסיווג היא ביצוע עבודות בהיקף של 70% ומעלה מהמקסימום המותר בסיווג הנוכחי, וזאת באתר בנייה אחד. אופציה שנייה היא ביצוע 2 פרויקטים במקביל, כשכל אחד מהם הוא בהיקף של לפחות 40% מהמקסימום וביחד ההיקף הוא כבר 100% או יותר מהמקסימום (במקרה כזה נדרשת חפיפה של 50% ומעלה מבחינת מועדי ביצוע הפרויקטים).

טופס מספר 5

לאחר הרישום בפנקס של משרד השיכון, ממלא כל קבלן רשום טפסים כשיש שינויים מהותיים. עוד לפני הרישום, וכחלק מהבקשה להיכלל בפנקס הנ”ל, ישנו כאמור טופס חשוב שחובה למלא באופן מדויק לחלוטין – טופס מספר 5 שמוכר גם בשם “תצהיר בדבר ניסיון”.

בטופס זה יש לציין את כל הפרויקטים בהם הקבלן לקח חלק. עבור כל פרויקט יפורטו תאריכי ההתחלה והסיום שלו, מיקום הפרויקט, תיאור תמציתי, המעמד של הקבלן בעת ביצוע העבודה (כלומר שכיר או עצמאי), ההיקף הכספי של העבודה שביצע הקבלן וגם של הפרויקט בכללותו, שמו של הקבלן הראשי וכן מספר הטלפון ומספר הקבלן וכמו כן שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר טלפון של מנהל העבודה.

לטופס זה יש לצרף מסמכים המעידים על הניסיון המוצהר: אישורי ביטוח לאומי, טפסי 106, אישורים מהקבלנים המבצעים וכו’. חשוב להדגיש שטופס מספר 5 מוגדר כתצהיר, ובהתאם הקבלן מחויב להחתים עורך דין המעיד כי כל הפרטים המופיעים בטופס הינם אמת. הגשת תצהיר כוזב הינה עבירה פלילית, ולכן כדאי להקפיד על דיווח מדויק.

אולי יעניין אתכם גם

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.