קבלן רשום

You are currently viewing קבלן רשום

עבודות הנדסה בנאיות מחייבות ניסיון, מקצועיות ואמינות. כדי לעזור לכל מי שמחפש איש מקצוע למצוא קבלן העונה על כל הדרישות הנ”ל, מנהל משרד הבינוי והשיכון את פנקס הקבלנים – רשימה ובה חברות ויחידים, בכל ענפי הבנייה, העומדים בקריטריונים המתאימים. קבלן שנרשם בפנקס זוכה למספר יתרונות משמעותיים מאוד על פני מי שלא נכלל ברשימה זו, ולכן מומלץ בחום לבצע את תהליך הרישום. בעמוד זה תמצאו מידע אודות התהליך והתועלת ברישום פנקס הקבלנים.

זכות השתתפות במכרזים ממשלתיים

התועלת הראשונה עבור כל קבלן רשום היא האפשרות להגיש הצעות למכרזים ממשלתיים. מכרזים אלה מספקים עבודה בהיקף כספי משמעותי, ולא פחות חשוב, הכנסות מובטחות לטווח ארוך (לפחות בחלק מהמקרים). כשהקבלן יודע שיש לו מקור הכנסה ודאי לפרק זמן משמעותי, הוא יכול להסתמך על תזרים המזומנים היציב – למשל לטובת התרחבות.

חשוב לציין כי גם קבלנים שביצעו בעבר עבודות שונות עבור משרדי הממשלה מנועים כיום מלהגיש הצעות למכרזים הציבוריים אם לא הסדירו עדיין את נושא הרישום. בעקבות הרפורמה משנת 2018, רק קבלנים רשומים מורשים להשתתף במכרזים אלה וכמובן שאין שום החרגה מכלל זה.

ביצוע עבודות פרטיות בהיקף כספי משמעותי

התועלת השנייה המובטחת לכל קבלן שמסדיר את הרישום בפנקס של משרד הבינוי והשיכון היא האפשרות לבצע עבודות עבור לקוחות פרטיים בהיקפים כספיים משמעותיים.

על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, סעיף 14 (א), חל איסור לבצע עבודות הנדסה בנאיות “שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות… אלא על ידי קבלן רשום”. התקנות הרלוונטיות קובעות את הרף: בענפים המוגדרים כ”ראשיים”, למשל בנייה או כבישים, מותר לקבלן לא רשום לבצע עבודות בסכום של עד 90,471 ₪ בלבד. בענפים המוגדים “משניים”, ובהם לדוגמה שיפוצים, פיתוח חצרות והתקנת מעליות, המקסימום נמוך אפילו יותר – 47,255 ₪.

עוד כדאי להדגיש כי היקף האכיפה בתחומי הבנייה השונים נמצא במגמת עלייה. כמו כן עבודה בניגוד לתקנות ולחוק הנ”ל הופכת כל פוליסת ביטוח מקצועי לחסרת תוקף – כך שקבלן לא רשום לא יכול למעשה לתבוע את חברת הביטוח אם חלילה התרחשה תאונת עבודה כלשהי.

תדמית חיובית

אמנם לקוחות פרטיים מן הסתם לא עורכים מכרזים רשמיים בדרך כלל, אך הם כן בוחנים בקפידה את היכולות של כל איש מקצוע שמציע את שירותיו. המודעות הגבוהה לקיומו של פנקס הקבלנים הופכת כל קבלן רשום אוטומטית לאיש מקצוע מוערך יותר – ולכן משתפר מאוד הסיכוי למקסם את היכולות ולהגיע ללקוחות רבים.

איך הופכים לקבלן רשום?

הגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים מוגשת לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על הכשרות רלוונטיות, וכן תצהיר בדבר ניסיון. התצהיר, שעליו חותמים בפני עורך דין – רצוי בעל ניסיון בליווי קבלנים בדרך לרישום בפנקס – מפרט את הפרויקטים שבהם הועסק איש המקצוע, בין אם כעצמאי ובין אם כשכיר.

היקף הניסיון משתנה בהתאם לענף הספציפי שאליו מבקשים להירשם ולהכשרות הרלוונטיות. בחלק מהענפים עורך הרשם מבחן בקיאות לא פשוט, שכולל שאלות רבות גם בנושאי בטיחות, תקנות וגיהות.

פושטי רגל, אלא אם כן מדובר בפירוק מרצון, מנועים מהרשמה בפנקס. תנאי נוסף הוא שכל קבלן רשום יהיה בעל עבר פלילי נקי. ליתר דיוק, מי שהורשע בעבירה שמעידה על חוסר מהימנות בהקשר המקצועי יוכל להגיש בקשה לרשם הקבלנים רק לאחר 3 שנים ממועד ריצוי העונש.

-> מידע מקיף על תהליך הפיכת קבלן רשום בשנת 2021

אולי יעניין אתכם גם

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.