קורס העשרה קבלני שיפוצים ענף 131

הדרך שלכם לפרויקטים גדולים ומכניסים יותר – קבלן רשום

מכלל, מבית מסד גרופ, עוזרת לקבלני שיפוצים לעבור את
הבחינות לרשם הקבלנים עם קורס העשרה קבלני שיפוצים ענף 131.

מה מקבל מי שנרשם לקורס העשרה קבלני שיפוצים: ענף 131 של "מכלל"

למידה ע"י המרצים הטובים בארץ בתחומם !

תוכנית לימודים שמותאמת במדויק לסילבוס של הרשם, וגם לשוק העבודה!

קורס אינטרנטי. אתם לומדים בזמן ובמקום שנוח לכם