קורס מערכות אינסטלציה ענף 190

הדרך שלכם לפרויקטים גדולים ומכניסים יותר – קבלן רשום

מכלל, מבית מסד גרופ, עוזרת לקבלני שיפוצים לעבור את
הבחינות לרשם הקבלנים עם קורס מערכות אינסטצליה וכיבוי אש ענף 190.

מה מקבל מי שנרשם לקורס מערכות אינסטלציה וכיבוי אש: ענף 190 של "מכלל"

מרצים מוכרים ומאושרים על ידי רשם הקבלנים.

קורס אינטרנטי. אתם לומדים בזמן ובמקום שנוח לכם.