רשם הקבלנים: הכירו את הגוף שיקבע האם תהיו קבלנים רשומים

You are currently viewing רשם הקבלנים: הכירו את הגוף שיקבע האם תהיו קבלנים רשומים

רשם הקבלנים הוא אגף במשרד השיכון והבינוי שתפקידו לנהל את הרישום בפנקס הקבלנים. למעשה, הוא מחליט מהם התנאים לרישום בפנקס הקבלנים, לאשר בקשות חדשות לרישום ולשלול את הרישיון לקבלנים שלא עומדים בתנאים. לכן כקבלנים, אתם רוצים את אותו לטובתכם. בואו נבין לעומק מהו רשם הקבלנים.

כיצד רשם הקבלנים הוקם?

בשנת 1969 חוקק ״חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות״ שלמעשה הורה על הקמת פנקס הקבלנים. מטרת החוק הייתה להבטיח סטנדרטים מקצועיים גבוהים בתחום הבנייה. וכך לצמצם תאונות עבודה ובנייה לא מקצועית. לאחר מכן, נוספו תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (1988) שהוסיפו עוד רובד לרישום קבלנים – סיווג. הסיווג מחלק את תחומי הבנייה השונים לענפים לפי ענפים ראשיים וענפי משנה. בנוסף הוא מחלק את הקבלנים הרשומים לדרגות סיווג (1-5), דרגת 1 היא התחלתית ו-5 הגבוהה ביותר. כל דרגה מציבה מגבלת שונה להיקף הפרויקטים שהקבלן רשאי לקחת על עצמו.

מהם תחומי האחריות של רשם הקבלנים?

כיום, נכון לחודש מאי של שנת 2024, רשם הקבלנים הוא עמית גריידי. תחת ניהולו האגף אחראי על מספר היבטים בענף הבנייה:

  1. רישום בפנקס הקבלנים – רשם הקבלנים אחראי על תנאי הסף לרישום קבלנים, על תהליך הרישום, אישור הבקשות בוועדה מקצועית, הגשה למבחן מקצועי ולבסוף מתן רישיון קבלן רשום.
  2. טיפול בתלונות – כאשר מוגשת תלונה על איש מקצוע המופיע בפנקס הקבלנים היא נבחנת על ידיהם. בנוסף, הוא מוסמך לנהל הליכים משמעתיים כנגד קבלנים שהפרו את התקנות או נמצאו לא מהימנים.
  3. אכיפת חובת הרישום בפנקס – גם היום ישנם קבלנים לא רשומים שמבצעים פרויקטים בהיקפים שאסור להם לבצע. הוא אחראי על איסוף מידע בשיתוף עם הרשויות המקומיות על מנת למצות את הדין עם קבלנים שעוברים על החוק.

התנאים לרישום בפנקס

במטרה לשפר את המקצועיות והמהימנות של אנשי המקצוע בענף הבנייה בישראל נקבעו קריטריונים מסוימים שמאפשרים רישום בפנקס:

  1. ניסיון: תקופת הניסיון הדרושה משתנה בין ההכשרה של הקבלן ובין ענף ראשי לענף משנה. לדוגמא, מהנדס בניין בענף ראשי נדרש בשנתיים ניסיון. בענפי משנה כמו שיפוצים (131), איטום (134) ואינסטלציה ומערכות כיבוי אש (190) נדרש 5 שנים מתוך 10 השנים האחרונות.
  2. הכשרה: בענפי משנה קבלנים ניתן להציג תעודה מקצועית בענף בו הם רוצים להירשם.
  3. היעדר הרשעות: על הקבלנים להציג טופס היעדר הרשעות רלוונטיות לענף הבנייה בשלוש השנים האחרונות. בנוסף יש להציג אישור אי פשיטת רגל או פירוק חברה.
  4. מבחן רשם הקבלנים: במידה וקבלן בענף משנה קיבל אישור של הועדה על מסמכיו כי הוא נדרש לבצע מבחן הסמכה. המבחן המקיף בוחן את הידע של הקבלנים בתחומי בטיחות, מקצועיות וניהול תקין.

התנהלות מול רשם הקבלנים

ההתנהלות והבירוקרטיה מול רשם הקבלנים עלולה לגרום לתסכול בקרב קבלנים רבים. לכן מומלץ להיעזר בליווי מקצועי בתהליך הרישום בפנקס הקבלנים. ״מכלל הכשרה מקצועית״ מציעים ליווי מלא בהוצאת רישיון קבלן. בעזרת הליווי המקצועי של ״מכלל״ תוכלו להוציא רישיון קבלן בלי לצאת מהבית.

לפרטים נוספים על השירות הייחודי, צרו קשר והתחילו את דרככם אל תעודת קבלן רשום.