קורס קבלני שיפוצים ענף 131

פרקי הקורס

 • שיעור 1
 • מבחן 1
 • שיעור 2
 • מבחן 2
 • שיעור 3
 • מבחן 3
 • שיעור 4
 • מבחן 4
 
 • קריאת תוכניות שיעור 1
 • קריאת תוכניות שיעור 2
 • קריאת תוכניות שיעור 3
 • קריאת תוכניות שיעור 4
 • קריאת תוכניות שיעור 5
 • קריאת תוכניות שיעור 6
 • קריאת תוכניות שיעור 7
 • קריאת תוכניות שיעור 8
 • קריאת תוכניות שיעור 9
 • קריאת תוכניות שיעור 10
 • קריאת תוכניות – מבחן מעבר
 • חומרי בניין שיעור 1 
 • חומרי בניין שיעור 2 
 • חומרי בניין שיעור 3 
 • חומרי בניין שיעור 4 
 • חומרי בניין שיעור 5 
 • חומרי בניין שיעור 6 
 • חומרי בניין שיעור 7 
 • מבחן בחומרי בניין
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 1 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 1 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 2 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 2 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 3 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 3 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 4 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 4 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 5 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 5 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 6
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 6 – מבחן
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 7 
 • מלאכות וחומרי גמר בבניין שיעור 7 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 1
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 1 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 2 
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 2 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 3 
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 3 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 4
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 4 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 5 
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 5 – מבחן
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 6 
 • מערכות מים, ביוב וגז בבניין שיעור 6 – מבחן
 • חשמל שיעור 1 חלק א
 • חשמל שיעור 1א – מבחן
 • חשמל שיעור 1 חלק ב 
 • חשמל שיעור 1ב – מבחן
 • חשמל שיעור 1 חלק ג
 • חשמל שיעור 1ג – מבחן
 • חשמל שיעור 2 חלק א
 • חשמל שיעור 2א – מבחן
 • חשמל שיעור 2 חלק ב
 • חשמל שיעור 2ב – מבחן
 • חשמל שיעור 3 חלק א
 • חשמל שיעור 3א – מבחן
 • חשמל שיעור 3 חלק ב
 • חשמל שיעור 3ב – מבחן
 • חשמל שיעור 4
 • חשמל שיעור 4 – מבחן
 • חשמל שיעור 5
 • חשמל שיעור 5 – מבחן
 • גובה חלקי בניין ופתחים שיעור 1
 • גובה חלקי בניין ופתחים שיעור 2
 • ציבות מבנים שיעור 2 – מבחן
 • תורת הבנייה ויציבות המבנים – שיעור 1 חלק א
 • תורת הבנייה ויציבות המבנים – שיעור 1א – מבחן
 • תורת הבנייה ויציבות המבנים – שיעור 1 חלק ב
 • גובה חלקי בניין ופתחים שיעור 2 – מבחן
 • בניית קירות ומחיצות – שיעור 1
 • בניית קירות ומחיצות – שיעור 1 – מבחן
 • בניית קירות ומחיצות – שיעור 2
 • בניית קירות ומחיצות – שיעור 2 – מבחן
 • עבודות עץ – שיעור 1
 • עבודות עץ – מבחן
 • עבודות עץ – שיעור 2
 • עבודות עץ – מבחן
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 1
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 1 – מבחן
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 1 חלק ב
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 2א – מבחן
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 2
 • מערכות קירור וחימום בניין – שיעור 2ב – מבחן
 • כתב כמויות – שיעור 1 חלק א
 • כתב כמויות – שיעור 1 חלק א – מבחן
 • כתב כמויות – שיעור 1 חלק ב
 • כתב כמויות – שיעור 1 חלק ב – מבחן
 •  
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 1
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 1 – מבחן
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 2
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 2 – מבחן
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 3 
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 3 – מבחן
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 4
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 4 – מבחן
 • לוחות זמנים, עלויות בנייה, וארגון אתר שיעור 5
 • מבחן מסכם פרק 13
 • חשבונאות שיעור 1 חלק א
 • חשבונאות שיעור 1 – מבחן
 • חשבונאות שיעור 1 חלק ב
 • חשבונאות שיעור 2 – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 1 חלק א 
 • חוקים ותקנות שיעור 1 א – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 1 חלק ב 
 • חוקים ותקנות שיעור 1 ב – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 1 חלק ג 
 • חוקים ותקנות שיעור 1 ג – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 2 חלק א
 • חוקים ותקנות שיעור 2 א – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 2 חלק ב 
 • חוקים ותקנות שיעור 2 ב – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 2 חלק ג
 • חוקים ותקנות שיעור 2 ג – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 4 חלק א
 • חוקים ותקנות שיעור 4 א – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 4 חלק ב
 • חוקים ותקנות שיעור 4 ב – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 4 חלק ג
 • חוקים ותקנות שיעור 4 ג – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 5
 • חוקים ותקנות שיעור 5 – מבחן
 • חוקים ותקנות שיעור 6
 •  
  חוקים ותקנות שיעור 6 – מבחן
 •  
 • ליקויים ותביעות שיעור 1
 • ליקויים ותביעות שיעור 1 – מבחן
 • ליקויים ותביעות שיעור 1 חלק ב
 • ליקויים ותביעות שיעור 2 – מבחן
 • תקשורת בינאישית שיעור 1 
 • תקשורת בינאישית שיעור 1 – מבחן
 • תקשורת בינאישית שיעור 2 
 • תקשורת בינאישית שיעור 2 – מבחן
 • תקשורת בינאישית שיעור 3 
 • תקשורת בינאישית שיעור 3 – מבחן
 • תקשורת בינאישית שיעור 4 
 • תקשורת בינאישית שיעור 4 – מבחן
 • תקשורת בינאישית שיעור 5 
 • תקשורת בינאישית שיעור 5 – מבחן
 • שאלות ותשובות מקצועות
 • מבחן מסכם מקצועות חדש
 • תעודת סיום קורס

מבחן

זמן לביצוע המבחן: 15 דקות

כל הזכויות שמורות © מכלל הכשרה מקצועית בע"מ

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ

×
×

עגלת קניות

לזמן מוגבל בלבד!

הנחות חסרות תקדים
על כלל הקורסים באתר!

מבצע חד פעמי ולזמן מוגבל בלבד!
כל הקורסים באתר בהנחה של עשרות אחוזים!
להיות קבלן רשום מעולם לא היה זול יותר!