קורס קבלני אינסטלציה וכיבוי אש ענף 190

פרקי הקורס

 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 2
 • שיעור 2 – מבחן
 • שיעור 3 
 • שיעור 3 – מבחן
 • שיעור 4 
 • שיעור 4 – מבחן
 • שיעור 5
 • שיעור 5 – מבחן
 • שיעור 6 
 • שיעור 6 – מבחן
 • שיעור 7
 • שיעור 7 – מבחן
 • שיעור 8
 • שיעור 8 – מבחן
 • שיעור 9
 • שיעור 9 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 2
 • שיעור 2 – מבחן
 • שיעור 3 
 • שיעור 3 – מבחן
 • שיעור 4 
 • שיעור 4 – מבחן
 • שיעור 5
 • שיעור 5 – מבחן
 • שיעור 6 
 • שיעור 6 – מבחן
 • שיעור 7
 • שיעור 7 – מבחן
 • שיעור 8
 • שיעור 8 – מבחן
 • שיעור 9 – השיעור הנוכחי
 • שיעור 9 – מבחן
 • שיעור 10
 • שיעור 10 – מבחן
 • שיעור 11
 • שיעור 11 – מבחן
 • שיעור 12 
 • שיעור 12 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 2
 • שיעור 2 – מבחן
 • שיעור 3 
 • שיעור 3 – מבחן
 • שיעור 4 
 • שיעור 4 – מבחן
 • שיעור 5 
 • שיעור 5 – מבחן
 • שיעור 6
 • שיעור 6  – מבחן
 • שיעור 7 
 • שיעור 7 – מבחן
 • שיעור 8 
 • שיעור 8 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 2
 • שיעור 2 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 • שיעור 2
 • שיעור 2 – מבחן
 • שיעור 3 
 • שיעור 3 – מבחן
 • שיעור 4 
 • שיעור 4 – מבחן
 • שיעור 5
 • שיעור 5 – מבחן
 • שיעור 6 
 • שיעור 6 – מבחן
 • שיעור 1
 • שיעור 1 – מבחן
 •  שיעור 2 
 • שיעור 2 – מבחן
 •  שיעור 3 
 • שיעור 3 – מבחן
 • שיעור 4 
 • שיעור 4 – מבחן
 • שיעור 5 
 • שיעור 5 – מבחן
 • בטיחות בעבודה חלק 1
 • בטיחות בעבודה חלק 2
 • בטיחות בעבודה חלק 3
 • פורמט שאלות מעודכן
 • מצגת בטיחות וגהות
 • מצגת מקצועות
 • אינסטלציה מבחן מסכם
 • תעודות 190

פרק 2 מערכות אינסטלציה - שיעור 9

זמן השיעור: 15:35 דקות

כל הזכויות שמורות © מכלל הכשרה מקצועית בע"מ

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ

×
×

עגלת קניות

לזמן מוגבל בלבד!

הנחות חסרות תקדים
על כלל הקורסים באתר!

מבצע חד פעמי ולזמן מוגבל בלבד!
כל הקורסים באתר בהנחה של עשרות אחוזים!
להיות קבלן רשום מעולם לא היה זול יותר!