מהן תקנות הבטיחות שצריך ללמוד קבלן רשום?

You are currently viewing מהן תקנות הבטיחות שצריך ללמוד קבלן רשום?

בענף הבנייה ההיבט החשוב ביותר הוא הבטיחות. רק בין השנים 2018-2021 נהרגו בתאונות בנייה בישראל 136 עובדים. לכן אין זו הפתעה שנושאים של בטיחות וגהות מהווים חלק כה משמעותי ממבחן ההסמכה של רשם הקבלנים. מבחן רשם הקבלנים הוא שלב מחייב בתהליך הרישום כקבלן רשום. עשינו לכם סדר, אילו תקנות בטיחות צריך ללמוד כדי להיות קבלן רשום?

ללמוד למבחן קבלן רשום – פרק הבטיחות

כמה משמעותי פרק הבטיחות במבחן? בכל מבחן הסמכה של רשם הקבלנים (ענף 131, ענף 134, וענף 190) פרק הבטיחות פותח את המבחן. לדוגמא, במבחני רשם הקבלנים בענף השיפוצים (131) 30 השאלות הראשונות הן רק בנושאי בטיחות כאשר ציון המעבר המחייב הוא 80. המבחן בענף אינסטלציה ומערכות כיבוי אש (190) נפתח ב-10 שאלות בנושאי בטיחות עם ציון מעבר 80 ועוד 10 שאלות בנושאי בטיחות ספציפיים לתחום האינסטלציה וכיבוי האש.

מה צריכים ללמוד קבלנים רשומים בשלושת הענפים?

ישנם נושאי בטיחות שמקיפים את כל התחומים של קבלנים רשומים ולכן מופיעים בכל המבחנים. כמובן שלא ניתן למנות במאמר אחד את כל הנושאים המופיעים במבחן, אך ניתן לכם דוגמאות:

מושגי יסוד בבטיחות וגהות בארגון:

 • היבטים של בטיחות בעבודה
 • אנשי המקצוע בבטיחות וגיהות בתעסוקה
 • מעגלי הבטיחות והבריאות באתר
 • חוקים עיקריים
 • מי אחראי על בטיחות העובדים
 • אחריות עובדים
 • מערך הבטיחות
 • הממונה על הבטיחות ואחריותו
 • חובת דיווח על תאונות
 • הכשרת בטיחות לעובדים
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • בטיחות נוער עובד
 • פעולות הבסיסיות בבטיחות וניהול סיכונים

אחריות מנהלים ומהנדסים בבנייה:

 • הגדרות
 • דרישות החוק
 • גורמים הנושאים באחריות
 • חלוקת האחריות – מזמין, מתכנן, מבצע, מנהל עבודה, ממונה על הבטיחות ועובד.

תקנות הבטיחות בעבודה:

 • הוראות כלליות
 • משטחי עבודה ומדרכות מעבר, פיגומים, סולמות, פתחים, טפסות
 • הקמת מבני מתכת, חפירות ועבודות עפר, הריסות, עבודות גג
 • מכונות, חשמל
 • הוראות בטיחות שונות וגהות

בטיחות ספציפית שקבלנים צריכים ללמוד לפי ענף

כמובן שישנם נושאים ספציפיים לכל ענף בו הקבלן מעוניין להיבחן. לדוגמא בענף אינסטלציה וכיבוי יש קיים פרק שלם לבטיחות ספציפית שמכיל שאלות על כללי בטיחות בעבודת אינסטלציה, ציוד המגן הנדרש וכלי עבודה חשמליים. בענף איטום (134) ישנם שאלות על בטיחות חוקים ותקנות בדגש על עבודות איטום.

היכן תקנות בטיחות לקבלן רשום נמצאות ואיך מומלץ לקבלן ללמוד אותן?

השאלות על תקנות בטיחות לקבלן רשום שנמצאות במבחן רשם הקבלנים מבוססות על כמה חוקים, מסמכים ופקודות, ביניהם:

 • פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש”ל – 1970
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד – 1954
 • תקנות הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות) התשע”ג – 2013
 • תקנות הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ”ו – 1996
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס”ז – 2007
 • תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ”ז – 1997
 • מבוא לבטיחות ובריאות בעבודה – גריפל, א. ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

כל מסמך כזה מכיל מאות סעיפים ותתי סעיפים. בטח אתם שואלים את עצמכם, כמו כל קבלן, איך אפשר ללמוד את כל המידע הזה? התשובה היא קורס הכנה מקצועי. קורס ייעודי למבחן רשם הקבלנים הוא הדרך היעילה ביותר לקבלן ללמוד את החומר למבחן ולהפוך לקבלן רשום כבר בניסיון הראשון.

ללמוד לקבלן רשום ב”מכלל הכשרה מקצועית”

קורסי ההכנה למבחן של רשם הקבלנים של “מכלל הכשרה מקצועית” הם הקורסים בעלי אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר. ב”מכלל” למדו מהו החומר הרלוונטי למבחן ואיך להעביר אותו באופן מדויק וענייני על מנת להקל כמה שיותר על הקבלנים. הקורסים של מכלל מועברים באופן מקוון כך שניתן ללמוד אותם בכל מקום ובכל זמן לפי נוחיותכם. תעשו לעצמכם סדר בחומר לבחינה והצטרפו לכ-90% מבוגרי הקורסים של מכלל שעוברים את מבחן ההסמכה כבר בניסיון הראשון.