CATEGORY: קורס פתוח

קבלני שיפוצים – קורס בטיחות – ענף 131

Course Access: Lifetime
Course Overview

הקורס מורכב ממספר נושאים עיקריים בתחומי מקצועות הבניין להם נזקקים קבלני השיפוצים, ושיטת ההוראה נעשית ברובה המכריע באמצעות הרצאות מקוונות. כל נושא עיקרי מורכב ממספר הרצאות שאורכן נע בין 15-30דקות, ובסך הכול מסתכמות למספר שעות כולל לנושא. בסוף כל נושא מתקיים מבחן עצמי שנועד לוודא את הבנת החומר הנלמד. ההרצאות המצולמות, הניתנות לצפייה באופן מקוון, יחד עם תכנים נוספים וחומרי עזר כגון מצגות, סרטים, הדמיות ותרגולים, באופן המאפשר למשתמשים ללמוד לפי קצב ההתקדמות האישי, בתנאים ובמועדים הנוחים להם. בנוסף, תכנית הלימודים כוללת גם מספר מפגשים פרונטליים, שיתואמו מראש מול המשתמשים, ביחס למקום הלימוד ומועדי ההרצאות.

כתיבת תגובה

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ

×
×

עגלת קניות

לזמן מוגבל בלבד!

הנחות חסרות תקדים
על כלל הקורסים באתר!

מבצע חד פעמי ולזמן מוגבל בלבד!
כל הקורסים באתר בהנחה של עשרות אחוזים!
להיות קבלן רשום מעולם לא היה זול יותר!