מדיניות הפרטיות באתר ובשירות

מהי מדיניות הפרטיות?

מכלל – הכשרה מקצועית בע"מ ("מפעילת השירות") מתייחסת בכבוד לפרטיות משתמשי השירותים המקוונים שהיא מפעילה לצורך הכשרה לימודית במקצועות הבניה.

השירות ניתן ברובו המכריע באמצעות אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.michlal.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות – להלן: "האתר"). האתר, לרבות שירותי ההכשרה המקצועית הניתנים ומוזמנים באמצעותו, ייקראו להלן יחדיו: "השירות". ייתכן וחלק מהשירותים יינתנו גם במפגשי לימוד שייערכו בכיתות לימוד ולא באמצעות האתר.

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת השירות במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או גולשי האתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד של תקנון השימוש באתר ובשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות או באתר, או ביחס לכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]. אנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת השירות

הגלישה באתר אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם.

השימוש בשירות עצמו מחייב רישום, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים (ולמשלוח מסרים פרסומיים, אם תסכים לכך).

הרישום ייעשה באמצעות השלמת טופס הרישום המקוון באתר ומסירת הפרטים הנדרשים במהלך הרישום, ובכלל זה פרטייך האישיים (או פרטי התאגיד) – שם מלא, פרטי יצירת קשר – מספר טלפון וכתובת דוא"ל, בחירת הקורס המבוקש, מסירת פרטי אמצעי התשלום המשמש לתשלום עבור השירות והפרטים הנדרשים לצורך הפקת חשבונית ומשלוחה. איננו שומרים את פרטי אמצעי התשלום והשימוש בו ייעשה לצורך גביית התשלום בלבד.

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים לתאגידים או למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות משתמשי האתר, יהיה עלייך להזין את שמך (ושם התאגיד במידת הצורך), כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

אתה עשוי למסור לנו מידע אישי נוסף בעת פנייה אל מפעילת השירות בבקשת תמיכה. בכל מקרה, מפעילת השירות תאסוף לצורך כך את המידע האישי המינימלי הנדרש לצורך אספקת השירות או התמיכה, ולא מעבר לכך.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל לרוב להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

הפרטים והמידע שתמסור יישמרו על-ידי מפעילת השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, כגון פרטי עובד שרשמת לשירות, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למפעילת השירות, לשם השימוש במידע ובפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שאתה משתמש בשירות, תאסוף מפעילת השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות היקף השימוש בו, מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. בנוסף, מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור וכן בפרטים שתאסוף מפעילת השירות במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות, לצפות בקורסים המקוונים, להיכנס לאזור האישי באתר ועוד;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך – או אילו מהמשתמשים האחרים – אישית (למשל, ה"פופולריות" של שירות כזה או אחר בקרב כל משתמשי האתר באחוזים);
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;
 • כדי לגבות ממך את התמורה עבור שירותים הכרוכים בתשלום;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים ועלוני מידע;
 • ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 • כדי לאכוף את תקנון השימוש באתר ובשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;  

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת השירות לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן 

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות ובכלל זה לספקי שירותי תשלומים וסליקה ביחס לשירותים הכרוכים בתשלום;
 • אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה – אך ורק ככל והדבר נדרש;
 • אם יתקבל בידי מפעילת השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמפעילת השירות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לחברות או לארגונים אחרים אשר למפעילת השירות הסכמי שיתופי פעולה איתם, לשם מתן שירותים מקצועיים ו/או מסחריים לבעלי המידע האישי שהסכימו לכך; 
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. 
 • אם מפעילת השירות תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • עם קבלת הסכמתך המפורשת.


היכן נשמר המידע
?

המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע המצויים בעת זו במדינת ישראל, אך בעתיד הם עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.

Cookies

מפעילת השירות עשויה להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף של השירות, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, במערכת או בממשק, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על בזיכרון מכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע

מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך אליו. מידע הדרוש למפעילת השירות – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות – יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מפעילת השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילת השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

עודכן לאחרונה: 12/2018..s