קורסים והכשרות

קבלני שיפוצים – קורס מלא – ענף 131

הקורס מורכב ממספר נושאים עיקריים בתחומי מקצועות הבניין להם נזקקים קבלני השיפוצים, ושיטת ההוראה נעשית ברובה המכריע באמצעות הרצאות מקוונות. כל נושא עיקרי מורכב ממספר הרצאות שאורכן נע בין 15-30דקות, ובסך הכול מסתכמות למספר שעות כולל לנושא. בסוף כל נושא מתקיים מבחן עצמי שנועד לוודא את הבנת החומר הנלמד. ההרצאות המצולמות, הניתנות לצפייה באופן מקוון, יחד עם תכנים נוספים וחומרי עזר כגון מצגות, סרטים, הדמיות ותרגולים, באופן המאפשר למשתמשים ללמוד לפי קצב ההתקדמות האישי, בתנאים ובמועדים הנוחים להם. בנוסף, תכנית הלימודים כוללת גם מספר מפגשים פרונטליים, שיתואמו מראש מול המשתמשים, ביחס למקום הלימוד ומועדי ההרצאות.

5,500 

קנה עכשיו